Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες. Αγαπητοί συνάδελφοι Μαθηματικοί. 

Η παρούσα ιστοσελίδα έρχεται να βοηθήσει, οργανωμένα, την προσπάθειά μας στα Μαθηματικά. Περιέχει ανά τάξη και ανά μάθημα τα προσωπικά Βιβλία Μαθηματικών του συγγραφέα. Τα βιβλία είναι ηλεκτρονικής μορφής, σε PDF για μαθητές / μαθήτριες και σε word για συναδέλφους Μαθηματικούς. Τα βιβλία έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο «Σύγχρονη Εκδοτική» και όποιος / όποια ενδιαφέρεται μπορεί να τα αποκτήσει και σε έντυπη μορφή.

Η ιστοσελίδα, περιέχει, επίσης, την διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος, η οποία θα αναρτάται μόλις ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Επιπλέον, ανά τάξη, ανά μάθημα και ανά κεφάλαιο, υπάρχουν: Θεωρία και Λυμένα Παραδείγματα, Ασκήσεις (εκφωνήσεις /λύσεις), Επαναληπτικές Ασκήσεις Κεφαλαίου (εκφωνήσεις /λύσεις) καθώς και Διαγωνίσματα Κεφαλαίου (εκφωνήσεις/λύσεις). Ακόμα, ανά τάξη, ανά μάθημα και σε όλη την διδακτέα ύλη υπάρχουν: Φυλλάδια Θεωρίας, Επαναληπτικές – Συνδυαστικές Ασκήσεις – Θέματα (εκφωνήσεις/λύσεις), Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Εξετάσεων (εκφωνήσεις/λύσεις) καθώς και Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων (εκφωνήσεις/λύσεις).  Το παραπάνω υλικό, όπως και τα βιβλία, διατίθεται σε PDF για μαθητές/μαθήτριες και σε word για συναδέλφους Μαθηματικούς. 

Το Μαθηματικό υλικό της ιστοσελίδας, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος / κάποια μαθητής / μαθήτρια, είτε κατεβάζοντας ολόκληρο το βιβλίο, είτε κατεβάζοντας ανά κεφάλαιο, συμβαδίζοντας με την πορεία της ύλης, ότι θεωρεί αναγκαίο ως βοήθεια για την μελέτη του πάνω στα Μαθηματικά.

Το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους Μαθηματικούς οι οποίοι μπορούν το υλικό σε word να το χρησιμοποιήσουν, για να διευκολυνθούν στο έργο τους.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει επίσης συμβουλευτική μαθητών, για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τον χρόνο μας, μελετάμε τα Μαθηματικά, λύνουμε τις ασκήσεις των Μαθηματικών, κάνουμε επανάληψη σε ένα ή περισσότερα κεφάλαια, διαχειριζόμαστε μία γραπτή δοκιμασία. 

Περιέχει ακόμα χρήσιμους συνδέσμους με ιστοσελίδες σχετιζόμενες με τα Μαθηματικά καθώς και φόρμα επικοινωνίας για τυχόν παρατηρήσεις, απορίες, σχόλια.

Σπύρος Κατωπόδης

Μαθηματικός